PRIVACY & COOKIESPrivacyverklaring Coöperatie PIT

Dit initiatief van Sociale Vitamines is in handen van Coöperatie PIT U.A. Hierna te noemen PIT. PIT respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt je op de hoogte hoe PIT omgaat met je persoonsgegevens. De privacyverklaring is geldig voor alle activiteiten en voor alle websites in beheer van PIT. Heb je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen, dan kun je bij ons terecht via info@socialevitamines.nl

Wat wellicht het meest van belang is: PIT zal nooit persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Wij zullen ze alleen weggeven als een partij deel uitmaakt van dit initiatief. De partijen aan wie persoonsgegevens worden doorgespeeld mogen ze alleen gebruiken in het kader van de doelstelling waarmee Sociale Vitamines tot stand is gekomen. Dat is het verbinden van hulpvragers met hulpaanbieders.

Daar wij samenwerken met derden om onze doelstelling te behalen kunnen wij niet garanderen dat deze derden onze zelfde werkwijze ten aanzien van de persoonsgegevens hanteren. De partijen met wie wij samenwerken zijn echter nimmer commerciële partijen. Wij werken uitsluitend met gemeenten en indirect met welzijnsorganisaties en buurthuizen. Persoonesgegevens zullen nooit door ons toedoen bij commerciële partijen terechtkomen


1. Veiligheid van jouw persoonsgegevens

PIT zal alles in het werk stellen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens optimaal te garanderen. PIT heeft de juiste technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies. We zullen ook alleen de postcode, het telefoonnummer en e-mailadres vragen. Bij persoonlijk contact zal daar geen informatie aan toe worden gevoegd. We zullen dus nooit je naam, BSN, adres of andere gegevens verzamelen. Mochten wij zulke gegevens toch ontvangen (omdat het bijvoorbeeld in je e-mail is vermeld) dan verwijderen wij ze binnen 14 dagen.


2. Waarom leggen we gegevens vast?

Zowel voor administratieve redenen als om contact te kunnen leggen tussen jou en anderen hebben we persoonlijke gegevens nodig. Dat zijn gegevens beperkt tot de postcode, e-mail en telefoonnummer. Sommige persoonsgebonden informatie zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit verbonden. Deze legt PIT vast om onder meer te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites van PIT gebruiken. Doel daarvan is dat we zowel de website kunnen verbeteren als een zinvolle website-ervaring kunnen bieden. Dit proces wordt afgehandeld onder Google Analytics.

3. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

In verband met mogelijke administratieve acties worden gepersonaliseerde gegevens een bepaalde periode bewaard. Zodra de gegevens die voortkomen uit het onderzoek zijn overgedragen aan de betreffende gemeente zullen wij de gegevens binnen 30 dagen vernietigen. Uiterlijk na 2 jaar worden alle persoonlijke gegevens onherstelbaar verwijderd.

4. Papieren gegevens

Persoonsgegevens die wij op papier krijgen zijn ingevulde vragenlijsten. Deze worden binnen 7 dagen na binnenkomst verwerkt tot digitale informatie. Na de verwerking worden alle papieren documenten met persoonsgegevens binnen 7 dagen vernietigd.

5. Verwerkersovereenkomsten

De gegevens van relaties van PIT worden zo nodig op beveiligde wijze doorgegeven aan gemeenten en andere samenwerkingspartners die het mogelijk maken om onze doelstellingen te bereiken. Met elke opdrachtgever wordt overeengekomen dat zij op een zelfde manier met persoonsgegevens omgaan zoals wij in deze privacyverklaring hebben opgesteld.

6. Wat zijn je rechten?

Je hebt vanuit de AVG verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Elk verzoek handelen we binnen vier weken af. Je kan hiervoor contact opnemen via info@socialevitamines.nl.

Heb je een klacht aangaande je rechten of de wijze waarop PIT met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je uiteraard terecht bij PIT en daarnaast bij de Authoriteit Persoonsgegevens.

Recht op correctie. Je hebt het recht om gegevens over jouzelf die bij ons worden bewaard, te laten aanpassen. Dan kan via het bovengenomende e-mailadres.

Recht op inzage. Je kunt vragen om een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons worden bewaard. Dan kan via het bovengenomende e-mailadres. De rapportage wordt per post verstuurd. Wij versturen nooit persoonlijke gegevens per e-mail.

Recht op verzet. Je hebt zelf de regie over hoe wij met elkaar contact hebben door je wensen aan te geven via het bovengenomende e-mailadres. Voor het uitschrijven van de mailinglijst is het snelst om je uit te schrijven via de link die in elke mail te vinden is.

Recht op beperking. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te blokkeren. Dan blijven ze opgeslagen maar wordt er niets mee gedaan. Dan kan via het bovengenomende e-mailadres.

Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om alle persoonsgegevens over jou uit ons bestand te laten verwijderen. Het kan zijn dat we daarna gegevens anoniem bewaren voor statistische doeleinden. Die gegevens zijn op geen enkele wijze meer in verband te brengen met persoonsgegevens. Dan kan via het bovengenomende e-mailadres.

Recht op overdraagbaarheid. Je hebt het recht om je persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Dan kan via het bovengenomende e-mailadres.

7. Verwijzingen naar andere websites

De websites en het informatiemateriaal van PIT kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring heeft geen betrekking op die websites. PIT zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijk privacy-beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

8. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet, wanneer je deze website bezoekt. Een cookie kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die je bezoekt te traceren.

PIT maakt op haar website gebruik van cookies met het volgende doel:

Analyse: om het gebruik van de website te meten en analyseren. Voorbeeld: meten van aantal bezoekers van een pagina. Deze informatie is altijd anoniem, dus welke pagina u bezoekt is niet herleidbaar. De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie verzamelen over jouw gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres). Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om te rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.

9. Retargeting

Er wordt door PIT geen gebruik gemaakt van retargeting.

10. Gegevenskoppeling/profilering

Er wordt door PIT geen gebruik gemaakt van gegevenskoppeling of profilering.


Wijzigingen privacyverklaring

Deze verklaring is opgesteld en gepubliceerd op 8 april 2020. PIT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.